Liều kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật - Bệnh viện Đức Khang

Liều kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật

 

 

 

 

Tên kháng sinh

 

 

Liều khuyến cáo (IV)

Thời gian bán hủy của kháng sinh ở người lớn với chức năng thận bình thường

(tiếng)

Khoảng cách lặp lại liều

(tiếng)

 

 

Người lớn

 

Trẻ ema

amoxicillin+

clavunic acid (Augmentin)

 

2g 30mg/kg 1 2
ampicillin+

sulbactam (Unasyn)

3g

(ampicillin 2g/

sulbactam 1g)

 

50mg ampicillin/kg

 

 

0.8-1.3 2
cefazolinb 2g

(3g nếu >120 kg)

 

30mg/kg 1.2-2.2 4
ceftriaxone

 

2g 50-75mg/kg 5.4-10.9 N/Ac
cefuroxime

 

1.5g 50mg/kg 1-2 4
ciprofloxacin

 

400mg 10mg/kg 3-7 N/A
clindamycin

 

900mg 10mg/kg 2-4 6
gentamicind 5mg/kg

(max 400mg)

 

2.5mg/kg

 

2-3 N/A

 

levofloxacin

 

500mg 10mg/kg 6-8 N/A
metronidazole

 

500mg 15mg/kg 6-8 N/A
piperacillin+

tazobactam

3.375g 2-9 tháng tuổi:

80mg piperacillin/kg

 

>9 tháng hoặc người lớn <40kg:

100mg piperacillin/kg

(max 3g piperacillin /liều)

 

0.7-1.2 2
vancomycine 15mg/kg

hoặc

<70kg: 1g nếu <70kg

71-99kg: 1.25g

>100kg: 1.5g

 

15mg/kg 4-8 12

Chú Thích

[a] Liều tối đa của trẻ em không được vượt quá liều thông thường của người lớn.

[b] Đối với kháng sinh có thời gian bán hủy ngắn (như cefazolin), lặp lại liều trong phòng mổ mỗi khoảng thời gian bằng 2 lần thời gian bán hủy của kháng sinh ở bệnh nhân có chức năng thận bình thường.

[c] N/A: không áp dụng đối với thời gian phẫu thuật điển hình. Đối với phẫu thuật có thời gian kéo dài quá bình thường thì nên lặp lại liều.

[d] Gentamicin nên hạn chế một liều duy nhất khi dùng trong dự phòng phẫu thuật. Dùng cân nặng thực tế (ABW) của bệnh nhân để tính liều gentamicin. Nếu cân nặng thực tế (ABW) cao hơn 20% so với cân nặng lí tưởng (IBW), cân nặng định liều (DW) tính như sau: DW=IBW+0.4(ABW-IBW).

[e] Dùng vancomycin trong các trường hợp sau: dị ứng, nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm MRSA.

Nguồn tham khảo

  1. Antibiotics Guidelines 2015-2016: Treatment Recommendations for Adult Patients. John Hopkins Medicine. http://www.hopkinsmedicine.org/amp/guidelines/antibiotic_guidelines.pdf.
  2. Bratzler DW, Dellinger EP, Olsen KM, et al. Clinical Practice Guidelines for Antimicrobial Prophylaxis in Surgery. Am J Health E Syst Phrm. 2013;70:195-198.
Quay lại
Chia sẻ:

Bài Viết Liên Quan