Bệnh án điện tử - Bệnh viện Đức Khang

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn khách hàng sử dụng bệnh án điện tử

TRUY CẬP BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ

Qúy khách truy cập đường link sau để xem bệnh án điện tử