Bệnh viện Đức Khang tham gia chiến dịch tiêm chủng thần tốc phòng chống COVID-19 - Bệnh viện Đức Khang

Bệnh viện Đức Khang tham gia chiến dịch tiêm chủng thần tốc phòng chống COVID-19

Chính thức ra quân từ sáng sớm ngày 21/06/2021, đội tiêm chủng của Bệnh viện Đức Khang đã lên đường tham gia chiến dịch tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 cho công nhân của các khu công nghiệp. Toàn thể nhân viên của Bệnh viện tích cực tham gia chiến dịch theo cuộc gọi của SYT. Đây được coi là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử TP. HCM nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong thành phố.
Hằng ngày, dù phải xuất phát từ rất sớm, số lượng công nhân tiêm chủng lớn, thời tiết nắng nóng, đội tiêm chủng của Bệnh viện vẫn nỗ lực hết mình để đảm bảo quá trình tiêm chủng diễn ra an toàn, hiệu quả. Sau 6 ngày tham gia chiến dịch, bền bỉ hoạt động liên tục suốt hơn 12 tiếng mỗi ngày, đội tiêm chủng của Bệnh viện Đức Khang đã thực hiện tiêm chủng cho hàng nghìn công nhân của các nhà máy thuộc nhiều khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM, hoàn thành nhiệm vụ được SYT giao trong chiến dịch tiêm chủng thần tốc phòng chống COVID-19.
Bệnh viện Đức Khang tham gia chiến dịch tiêm chủng thần tốc phòng chống COVID-19
Bệnh viện Đức Khang tham gia chiến dịch tiêm chủng thần tốc phòng chống COVID-19
Bệnh viện Đức Khang tham gia chiến dịch tiêm chủng thần tốc phòng chống COVID-19
Bệnh viện Đức Khang tham gia chiến dịch tiêm chủng thần tốc phòng chống COVID-19
Bệnh viện Đức Khang tham gia chiến dịch tiêm chủng thần tốc phòng chống COVID-19
Bệnh viện Đức Khang tham gia chiến dịch tiêm chủng thần tốc phòng chống COVID-19
Bệnh viện Đức Khang tham gia chiến dịch tiêm chủng thần tốc phòng chống COVID-19
Bệnh viện Đức Khang tham gia chiến dịch tiêm chủng thần tốc phòng chống COVID-19
Bệnh viện Đức Khang tham gia chiến dịch tiêm chủng thần tốc phòng chống COVID-19
Bệnh viện Đức Khang tham gia chiến dịch tiêm chủng thần tốc phòng chống COVID-19
Quay lại
Chia sẻ:

Bài Viết Liên Quan