Bệnh viện Đức Khang góp sức chống đại dịch - Bệnh viện Đức Khang

Bệnh viện Đức Khang góp sức chống đại dịch

Những ngày qua, đội tiêm chủng của Bệnh Viện Đức Khang tiếp tục hành trình tiêm vaccine cho cộng đồng tại địa bàn Q5. Với sứ mệnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, các bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện đã cố gắng làm việc không ngừng nghỉ trong nhiều ngày để đưa mũi tiêm đến với người dân.

Bệnh viện Đức Khang góp sức chống đại dịch
Bệnh viện Đức Khang góp sức chống đại dịch
Bệnh viện Đức Khang góp sức chống đại dịch
Bệnh viện Đức Khang góp sức chống đại dịch
Bệnh viện Đức Khang góp sức chống đại dịch
Bệnh viện Đức Khang góp sức chống đại dịch
Quay lại
Chia sẻ:

Bài Viết Liên Quan