Bộ Y tế bổ sung hướng dẫn sử dụng thuốc Molnupiravir và Remdesivir trong điều trị COVID-19 - Bệnh viện Đức Khang

Bộ Y tế bổ sung hướng dẫn sử dụng thuốc Molnupiravir và Remdesivir trong điều trị COVID-19

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 437 /QĐ-BYT sửa đổi, bổ sung một số điểm của “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định 250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tại Quyết định 437/QĐ-BYT, Bộ Y tế đã ban hành nội dung sửa đổi tại Bảng 4: Tổng hợp nguyên tắc điều trị người bệnh COVID-19 thuộc mục 6.1 và Bảng 5: Các thuốc kháng virus trong điều trị COVID-19 thuộc tiểu mục 6.2.1. Thuốc kháng virus.

Bảng Tổng hợp nguyên tắc điều trị trong điều trị COVID-19 người bệnh COVID-19 bổ sung thêm nội dung về thuốc Molnupiravir, cụ thể như sau:

Bộ Y tế bổ sung hướng dẫn sử dụng thuốc Molnupiravir và Remdesivir trong điều trị COVID-19

Bổ sung hướng dẫn sử dụng của 02 loại thuốc kháng virus là Remdesivir và Molnupiravir, cụ thể như sau:

Bộ Y tế bổ sung hướng dẫn sử dụng thuốc Molnupiravir và Remdesivir trong điều trị COVID-19

Nguồn tham khảo

  1. Bộ Y Tế https://moh.gov.vn
Quay lại
Chia sẻ:

Bài Viết Liên Quan