Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em - Bệnh viện Đức Khang

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em

Ngày 22/02/2022, Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em theo Quyết định số 405/QĐ-BYT.

Theo đó, bệnh nhi được điều trị dựa trên mức độ nặng của bệnh. Các thuốc có thể sử dụng để điều trị gồm có corticoid, remdesivir, baricitinib, casirivimab 600 mg phối hợp imdevimab 600 mg, tocilizumab, thuốc chống đông, kháng sinh.

Xin xem chi tiết Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em.

Nguồn tham khảo

  1. Bộ Y Tế https://moh.gov.vn
  2. Cảnh giác dược http://canhgiacduoc.org.vn/Home.aspx
Quay lại
Chia sẻ: