Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0 - Bệnh viện Đức Khang

Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0

Ngày 27/8/2021, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 6065/SYT-NVY để tiếp tục cập nhật “Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0” (phiên bản 1.5). Trong văn bản đã bổ sung thêm loại hình “Tổ COVID dựa vào cộng đồng” và điều chỉnh danh mục thuốc chống đông dạng uống từ 03 loại xuống còn 02 loại.

Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0
Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0
Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0
Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0
Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0
Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0
Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0
Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0

Nguồn tham khảo

  1. Bộ Y Tế https://moh.gov.vn
  2. Cảnh giác dược http://canhgiacduoc.org.vn/Home.aspx
Quay lại
Chia sẻ: