Đặt hẹn khám

Đặt hẹn khám

Vui lòng điền thông tin đặt hẹn theo mẫu dưới đây.

Bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với quý khách để xác nhận lại cuộc hẹn.
Quý khách cũng có thể đặt hẹn khám và yêu cầu tư vấn qua số hotline:
Hotline Bệnh Viện: 0903056132
Hotline Đơn Vị Lọc Máu: 0931888457