BS Trần Âu Quế Nhung

Vị trí chuyên môn

Bác Sĩ Khoa Nội - Đơn Vị Lọc Máu

Phó Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - Quản Lý Chất Lượng

Chuyên khoa: Nội Thận, Lọc Máu

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu: 

  • Nội Tổng Quát
  • Nội Thận

Bằng cấp chuyên môn: 

  • Bác sĩ đa khoa
  • Chứng chỉ đào tạo liên tục Thận nhân tạo

Kinh nghiệm: 

  • Bác sĩ điều trị tại Khoa Phổi Thận - Lọc Máu, BV Đa Khoa Tỉnh Long An

Thời gian làm việc:

Thứ 2 7h - 16h30
Thứ 3 7h - 16h30
Thứ 4 7h - 16h30
Thứ 5 7h - 16h30
Thứ 6 7h - 16h30
Thứ 7 Nghỉ 
Chủ Nhật Nghỉ

ĐẶT LỊCH HẸN với BS Trần Âu Quế Nhung

Chia sẻ: