BS CKII Phạm Thị Chải

Vị trí chuyên môn: Bác Sĩ Khoa Khám Bệnh - Cấp Cứu

Chuyên khoa: Nội Thận

Bằng cấp chuyên môn

  • Bác Sĩ CKII Nội Tổng Quát

Đào tạo nâng cao

  • Chứng chỉ Thẩm Phân Phúc Mạc (Lọc màng bụng)

Kinh nghiệm: 

  • Trưởng Khoa Nội Thận - Bệnh viện Chợ Rẫy. Trực tiếp xây dựng đào tạo và phụ trách triển khai kỹ thuật Lọc màng bụng tại bệnh viện Chợ Rẫy. Nhiều năm kinh nghiệm điều trị Lọc màng bụng.
  • Trưởng khoa Đơn Vị Chạy Thận - Bệnh viện Vạn Hạnh
  • BS Nội Thận - Bệnh viện Đức Khang, từ năm 2010

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu:

  • Nội Thận
  • Thẩm phân phúc mạc (Lọc màng bụng)

Thời gian làm việc: 

Thứ 2 7h - 16h 30
Thứ 3 Nghỉ
Thứ 4 7h - 16h 30
Thứ 5 Nghỉ
Thứ 6 Nghỉ
Thứ 7 Nghỉ
Chủ Nhật Nghỉ

Chia sẻ: