BS CKII Nguyễn Thị Thu Hà

Vị trí chuyên môn: Bác sĩ Khoa Khám Bệnh - Cấp Cứu

Chuyên khoa: Nội Thận

Bằng cấp chuyên môn

 • Bác sĩ CKII Nội Tổng Quát

Đào tạo nâng cao

 • Chứng chỉ Đào tạo y khoa liên tục về Đào tạo cơ bản về điều trị trước và sau ghép thận
 • Chứng chỉ Đào tạo y khoa liên tục về Lọc màng bụng năm 2018
 • Chứng chỉ Đào tạo y khoa liên tục về thận học năm 2010 của Hội Thận Học Quốc Tế
 • Chứng chỉ tham gia Khoá đào tạo giải phẫu bệnh thận năm 2013
 • Chứng chỉ tham gia Lớp thận học và lọc máu - Chương trình JICA 2008
 • Chứng chỉ Quản lý bệnh viện 

Kinh nghiệm: 

 • BS Nội Tổng Quát - Bệnh viện Chợ Rẫy
 • BS chuyên khoa Nội Thận - Bệnh viện Đức Khang, từ năm 2020

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu: 

 • Thẩm phân phúc mạc (Lọc màng bụng)
 • Điều trị trước và sau ghép thận

Thời gian làm việc: 

Thứ 7 7h - 16h30

Chia sẻ: