Các vaccine phòng COVID-19 được cấp phép tại Việt Nam (tính đến 3/8/2021) - Bệnh viện Đức Khang

Các vaccine phòng COVID-19 được cấp phép tại Việt Nam (tính đến 3/8/2021)

Các vaccine phòng COVID-19 được cấp phép tại Việt Nam (tính đến 3/8/2021)

Nguồn tham khảo

  1. Cổng thông tin COVID-19 TP. HCM
Quay lại
Chia sẻ: