Hướng dẫn KDIGO 2024 – Điều trị bệnh thận mạn

Hướng dẫn KDIGO năm 2024 – Điều trị bệnh thận mạn

KDIGO năm 2024

Vào tháng 03/2024, KDIGO vừa phát hành Hướng dẫn thực hành lâm sàng trong đánh giá và quản lý bệnh thận mạn phiên bản mới; đây là bản cập nhật đầu tiên của KDIGO sau lần xuất bản năm 2012.

Hướng dẫn KDIGO năm 2024 có 6 chương bao gồm các khuyến nghị và thực hành lâm sàng:

  • Chương 1: Đánh giá bệnh thận mạn
  • Chương 2: Đánh giá nguy cơ ở người mắc bệnh thận mạn
  • Chương 3: Quản lý để trì hoãn sự tiến triển của bệnh thận mạn và quản lý các biến chứng
  • Chương 4: Sử dụng thuốc trong điều trị bệnh thận mạn
  • Chướng 5: Các mô hình tối ưu trong chăm sóc bệnh thận mạn
  • Chương 6: Khuyến cáo từ các nghiên cứu khoa học

Trong phiên bản KDIGO mới, phần lớn các hướng dẫn của phiên bản năm 2012 đã được cập nhật lại dựa trên kiến ​​thức và thực tiễn lâm sàng hiện tại. Chỉ có 6 hướng dẫn là được giữ lại như phiên bản năm 2012.

Điểm nổi bật của hướng dẫn KDIGO năm 2024

– Xác định bệnh thận mạn

Để đánh giá nguy cơ mắc bệnh thận mạn, khuyến cáo sử dụng chỉ số albumin trong nước tiểuđộ lọc cầu thận (GFR). Nếu phát hiện kết quả bất thường (chỉ số albumin trong nước tiểu tăng cao, có máu trong nước tiểu, hoặc eGFR thấp), cần thực hiện lại 2 xét nghiệm này trước khi xác nhận chẩn đoán bệnh thận mạn.

Bệnh thận mạn được định nghĩa là những bất thường về cấu trúc hoặc chức năng thận, tồn tại trong thời gian tối thiểu 3 tháng và gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Bệnh thận mạn được phân loại dựa trên 3 tiêu chí: nguyên nhân gây ra bệnh, độ lọc cầu thận GFR (G1-G5), và chỉ số xét nghiệm albumin trong nước tiểu (A1-A3). Ba tiêu chí của hệ thống phân loại này đều quan trọng trong việc đánh giá những người mắc bệnh CKD và giúp xác định mức độ nghiêm trọng và rủi ro.

Hướng dẫn KDIGO năm 2024 – Điều trị bệnh thận mạn
– Xác định giai đoạn của bệnh thận mạn

Ở người lớn đã có nguy cơ mắc bệnh thận mạn, khuyến cáo sử dụng độ lọc cầu thận ước tính dựa trên creatinine (eGFRcr) và xét nghiệm Cystatin C để đánh giá và phân hạng giai đoạn của bệnh thận mạn.

Hướng dẫn KDIGO năm 2024 – Điều trị bệnh thận mạn
– Sinh thiết thận

Sinh thiết thận được khuyến khích như một công cụ chẩn đoán an toàn, có thể chấp nhận được để xác định nguyên nhân và hướng dẫn điều trị.

Hướng dẫn KDIGO năm 2024 – Điều trị bệnh thận mạn
– Huyết áp

Đối với người lớn mắc cao huyết áp và bệnh thận mạn, huyết áp tâm thu mục tiêu (SBP) <120 mm Hg.

– Hướng dẫn quản lý thuốc

Đề cập vấn đề độc tính của thuốc lên thận và cân bằng cẩn thận giữa lợi ích và nguy cơ tiềm ẩn khi kê đơn thuốc điều trị. Các điểm thực hành liên quan đến quản lý thuốc khuyến cáo bác sĩ nên định kỳ xem xét kỹ lưỡng các loại thuốc kê đơn cho bệnh nhân để đánh giá sự tuân thủ điều trị, nhu cầu tiếp tục sử dụng thuốc, và rủi ro của việc sử dụng nhiều loại thuốc.

Nguồn tham khảo
  1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S):S117–S314.
Quay lại
Chia sẻ:

Bài Viết Liên Quan