Danh mục các bệnh nền có nguy cơ tăng độ nặng khi mắc COVID-19 - Bệnh viện Đức Khang

Danh mục các bệnh nền có nguy cơ tăng độ nặng khi mắc COVID-19

Danh mục các bệnh nền có nguy cơ tăng độ nặng khi mắc COVID-19

Nguồn tham khảo

  1. Cổng thông tin COVID-19 TP. HCM
Quay lại
Chia sẻ: