Cảnh báo trình trạng kháng thuốc kháng sinh tại Việt Nam

WHO đã có cảnh báo về tình hình kháng thuốc kháng sinh tại Việt Nam nhân dịp truyền thông phòng chống kháng thuốc (tháng 11 năm 2020).
Xem thêm

Thông Tin Thuốc Quan Trọng Cần Được Tư Vấn

Bảng tóm tắt thông tin thuốc này chỉ liệt kê những điểm quan trọng cần ghi nhớ khi sử dụng thuốc, không phải tất cả các thông tin về thuốc. Tham khảo thêm tà...
Xem thêm

Tương Tác Giữa Thuốc Và Thực Phẩm

Thức ăn và thức uống có thể làm thay đổi các thông số dược động học cũng như thay đổi tác động dược lý và độc tính của thuốc. Ngược lại, thuốc cũng ảnh hưởng...
Xem thêm

Các Loại Thuốc Viên Không Được Nghiền Và Bẻ

Một số dạng bào chế thuốc viên, như thuốc có dạng phóng thích kéo dài, thuốc bao tan trong ruột, thuốc ngậm dưới lưỡi, với mục đích giải phóng thành phần hoạ...
Xem thêm