Hệ thống máy chạy thận - Bệnh Viện Đức Khang

Máy chạy thận nhân tạo Dialog+ BBRAUN, 4008S Fresenius Medical Care, HDF Online 5008S Fresenius Medical Care thực hiện thẩm tách siêu lọc máu.
Xem thêm

Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas e411

Xét nghiệm miễn dịch là gì? Tìm hiểu về các loại xét nghiệm miễn dịch thường dùng và ý nghĩa của kết quả.
Xem thêm