Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis – CAPD

Lọc màng bụng liên tục ngoại trú (CAPD) thực hiện liên tục 7 ngày trong một tuần, người bệnh tự thay dịch lọc 4-5 lần/ngày.
Xem thêm

Lọc màng bụng - Thẩm phân phúc mạc

Lọc màng bụng là gì? Một phương pháp lọc máu mới cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.
Xem thêm

Chạy thận cho bệnh nhân viêm gan

Khu vực lọc máu riêng và sử dụng máy chạy thận dành riêng cho bệnh nhân viêm gan để phòng ngừa lây nhiễm chéo.
Xem thêm

Taking care of your fistula

Once your AV fistula is strong enough to be used for hemodialysis, it is crucial that you keep it clean.
Xem thêm

Bệnh Viện Đức Khang khám và tư vấn miễn phí về các phương pháp điều trị bệnh suy thận mạn

Bác sĩ chuyên khoa Nội Thận khám bệnh miễn phí, tư vấn về các phương pháp điều trị bệnh suy thận mạn, miễn phí xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu.
Xem thêm

Prepare patients for dialysis

Before beginning hemodialysis treatment, a person needs an access to their bloodstream, called a vascular access.
Xem thêm

Acute kidney injury

Acute kidney injury is common in patients who are in the hospital, in intensive care units, and especially in older adults.
Xem thêm

Dialysis machines

Dialog+ BBRAUN, 40008S Fresenius Medical Care, HDF Online 5008S Fresenius Medical Care
Xem thêm

COVID-19 Guidance for patients with kidney disease

Guidance for patients on dialysis who have COVID-19
Xem thêm

Gout and chronic kidney disease

Kidney disease can cause gout. However, gout may also lead to kidney disease.
Xem thêm

Diet for chronic kidney disease patients stage 1 to 3

A kidney-friendly diet may also help protect your kidneys from further damage. A kidney-friendly diet limits certain foods to prevent the minerals in those f...
Xem thêm

Dialysis causes itchy and dry skin

A combination of things can cause dialysis patients' skin to be itchy and dry.
Xem thêm